Video clip: Lũ lịch sử ở Mường Tè- Lai Châu cuốn trôi trường tiểu học