Huyền thoại về "Vua Mèo" Vương Chí Sình - Kì 3:

Vì sao Vua Mèo - Vương Chí Sình được Bác Hồ kết nghĩa làm anh em?

Ông Vương Duy Bảo, cháu nội Vua Mèo. Ảnh: Xuân Hải
Ông Vương Duy Bảo, cháu nội Vua Mèo. Ảnh: Xuân Hải
Ông Vương Duy Bảo, cháu nội Vua Mèo. Ảnh: Xuân Hải
Lên top