Thanh Hóa:

Vì sao tuyến đường lên huyện Mường Lát vẫn chưa thông?