Vì sao Tổng công ty Đường sắt muốn nhập 37 toa xe cũ của Nhật?

Đường sắt Nhật Bản. Ảnh GT
Đường sắt Nhật Bản. Ảnh GT
Đường sắt Nhật Bản. Ảnh GT
Lên top