Vì sao Tết Hàn thực người Việt nhất định phải cúng gia tiên bánh trôi, bánh chay?

Trong ngày Tết Hàn thực, người Việt thường làm bánh trôi, bánh chay để cúng gia tiên.
Trong ngày Tết Hàn thực, người Việt thường làm bánh trôi, bánh chay để cúng gia tiên.
Trong ngày Tết Hàn thực, người Việt thường làm bánh trôi, bánh chay để cúng gia tiên.
Lên top