Vì sao Sở TNMT Lâm Đồng không còn nhân lực góp ý việc kiểm tra tượng?

Những bức tượng "đội quân đất nung" xuất hiện ở Lâm Đồng khiến dư luận dậy sóng thời gian qua. Ảnh: Yên Trần
Những bức tượng "đội quân đất nung" xuất hiện ở Lâm Đồng khiến dư luận dậy sóng thời gian qua. Ảnh: Yên Trần
Những bức tượng "đội quân đất nung" xuất hiện ở Lâm Đồng khiến dư luận dậy sóng thời gian qua. Ảnh: Yên Trần
Lên top