Vì sao Phó giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang không nhận quyết định điều động?

Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ của Hậu Giang vào ngày 30.5. Ảnh: Cổng thông tin Hậu Giang
Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ của Hậu Giang vào ngày 30.5. Ảnh: Cổng thông tin Hậu Giang
Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ của Hậu Giang vào ngày 30.5. Ảnh: Cổng thông tin Hậu Giang
Lên top