Vì sao nhiều xã, phường ở Hạ Long tạm dừng giải quyết hồ sơ đất đai?

San lấp mặt bằng các dự án bất động sản ở phía Nam vịnh Cửa Lục.Ảnh: Nguyễn Hùng
San lấp mặt bằng các dự án bất động sản ở phía Nam vịnh Cửa Lục.Ảnh: Nguyễn Hùng
San lấp mặt bằng các dự án bất động sản ở phía Nam vịnh Cửa Lục.Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top