Dự án Nhà máy nước hồ Tuyền Lâm Đà Lạt:

Vì sao nhiều năm ỳ ạch và không làm 5 hạng mục?

Các dự án du lịch tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm mỏi mòn chờ nước sinh hoạt từ Dự án Nhà máy nước hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Nhiệt Băng
Các dự án du lịch tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm mỏi mòn chờ nước sinh hoạt từ Dự án Nhà máy nước hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Nhiệt Băng
Các dự án du lịch tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm mỏi mòn chờ nước sinh hoạt từ Dự án Nhà máy nước hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top