Vì sao nhiều cán bộ Đắk Nông bị kỷ luật?

Nhiều diện tích đất rừng tại Đắk Nông bị lấn chiếm có sự buông lỏng của cán bộ.
Nhiều diện tích đất rừng tại Đắk Nông bị lấn chiếm có sự buông lỏng của cán bộ.