Vì sao nhiều cán bộ BQL đường sắt đô thị TPHCM nghỉ việc?

Ông Lê Nguyễn Minh Quang - Trưởng ban Quản lý đường sắt TPHCM đã hai lần nộp đơn xin nghỉ việc nhưng được được duyệt.  Ảnh: M.Q
Ông Lê Nguyễn Minh Quang - Trưởng ban Quản lý đường sắt TPHCM đã hai lần nộp đơn xin nghỉ việc nhưng được được duyệt. Ảnh: M.Q
Ông Lê Nguyễn Minh Quang - Trưởng ban Quản lý đường sắt TPHCM đã hai lần nộp đơn xin nghỉ việc nhưng được được duyệt. Ảnh: M.Q
Lên top