Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vì sao nhân tài Đà Nẵng liên tục “bỏ chạy”?

LS Nguyễn Doãn Hồng trao đổi về tính pháp lý và lý do nhiều nhân tài Đà Nẵng bỏ chạy. Ảnh: NH
LS Nguyễn Doãn Hồng trao đổi về tính pháp lý và lý do nhiều nhân tài Đà Nẵng bỏ chạy. Ảnh: NH