Vì sao nhân tài Đà Nẵng liên tục “bỏ chạy”?

LS Nguyễn Doãn Hồng trao đổi về tính pháp lý và lý do nhiều nhân tài Đà Nẵng bỏ chạy. Ảnh: NH
LS Nguyễn Doãn Hồng trao đổi về tính pháp lý và lý do nhiều nhân tài Đà Nẵng bỏ chạy. Ảnh: NH
LS Nguyễn Doãn Hồng trao đổi về tính pháp lý và lý do nhiều nhân tài Đà Nẵng bỏ chạy. Ảnh: NH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM