Vì sao người thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi chưa nhận được hỗ trợ?

Phun thuốc tiêu độc khử trùng nơi xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Thanh Thủy.
Phun thuốc tiêu độc khử trùng nơi xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Thanh Thủy.
Phun thuốc tiêu độc khử trùng nơi xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Thanh Thủy.
Lên top