Vì sao ngành tòa án lấy ý kiến dựng biểu tượng vua Lý Thái Tông?

Mẫu phác thảo số 1 về lấy ý kiến dựng tượng vu Lý Thái Tông. Ảnh: Tòa án Nhân dân Tối cao.
Mẫu phác thảo số 1 về lấy ý kiến dựng tượng vu Lý Thái Tông. Ảnh: Tòa án Nhân dân Tối cao.
Mẫu phác thảo số 1 về lấy ý kiến dựng tượng vu Lý Thái Tông. Ảnh: Tòa án Nhân dân Tối cao.
Lên top