Vì sao lâm tặc đốt mùn cưa bỏ vào gốc cây bị đốn hạ ?

Lâm tặc để lại những phách gỗ mới tinh ở rừng Kbang, Gia Lai. Ảnh TT
Lâm tặc để lại những phách gỗ mới tinh ở rừng Kbang, Gia Lai. Ảnh TT
Lâm tặc để lại những phách gỗ mới tinh ở rừng Kbang, Gia Lai. Ảnh TT
Lên top