Vì sao kiểm lâm không tiếp nhận số động vật do hải quan bắt giữ?

Số động vật hoang dã đang được nhốt tại nhà kho của Đội kiểm soát Hải quan tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NĐ.
Số động vật hoang dã đang được nhốt tại nhà kho của Đội kiểm soát Hải quan tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NĐ.
Số động vật hoang dã đang được nhốt tại nhà kho của Đội kiểm soát Hải quan tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NĐ.
Lên top