Vì sao khu vực phía Nam có chi phí cấp phép xây dựng “rẻ” nhất nước?

Hội nghị công bố Báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018. Ảnh VNN
Hội nghị công bố Báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018. Ảnh VNN
Hội nghị công bố Báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018. Ảnh VNN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM