PHÍA SAU THƯƠNG VỤ MUA TRUYỀN HÌNH AN VIÊN (AVG):

Vì sao khoản tiền Mobifone mua AVG là bí mật?