Vì sao Hiệu trưởng Trường THPT Cửa Tùng bị cách hết chức vụ trong Đảng?

Buổi công bố quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Hữu Dực. Ảnh: Nguyên Đồng.
Buổi công bố quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Hữu Dực. Ảnh: Nguyên Đồng.
Buổi công bố quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Hữu Dực. Ảnh: Nguyên Đồng.
Lên top