Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vì sao Hà Nội “bác” đề xuất xây cáp treo vượt sông Hồng?

Hà Nội cho rằng đề xuất xây cáp treo vượt sông Hồng chưa phù hợp.
Hà Nội cho rằng đề xuất xây cáp treo vượt sông Hồng chưa phù hợp.