Vì sao Giám đốc Sở Xây dựng lại xin hợp thức hóa sai phạm?

Công trình không những vi phạm trật tự xây dựng còn lấn chiếm đất công nhưng Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị cho phép tồn tại (ảnh Nhật Hồ)
Công trình không những vi phạm trật tự xây dựng còn lấn chiếm đất công nhưng Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị cho phép tồn tại (ảnh Nhật Hồ)
Công trình không những vi phạm trật tự xây dựng còn lấn chiếm đất công nhưng Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị cho phép tồn tại (ảnh Nhật Hồ)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM