Vì sao đã lập đông, Hà Nội vẫn nắng nóng hơn 30 độ C?

Dù lập đông, thời tiết Hà Nội vẫn có nắng nóng 30 độ.
Dù lập đông, thời tiết Hà Nội vẫn có nắng nóng 30 độ.
Dù lập đông, thời tiết Hà Nội vẫn có nắng nóng 30 độ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM