Vì sao có quan niệm “cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng?”

Những món ăn thường có trong mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng.
Những món ăn thường có trong mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng.
Những món ăn thường có trong mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng.
Lên top