Vì sao Bộ VHTTDL bác đề nghị xây dựng điểm dừng chân trong vùng lõi vịnh Hạ Long?

Làng chài Vung Viêng - nơi duy nhất trên vịnh Hạ Long được phép nuôi trồng thủy hải sản phục vụ du khách tham quan với quy trình kiểm soát cực kỳ chặt chẽ. Đây từng là làng chài đẹp nổi tiếng toàn cầu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Làng chài Vung Viêng - nơi duy nhất trên vịnh Hạ Long được phép nuôi trồng thủy hải sản phục vụ du khách tham quan với quy trình kiểm soát cực kỳ chặt chẽ. Đây từng là làng chài đẹp nổi tiếng toàn cầu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Làng chài Vung Viêng - nơi duy nhất trên vịnh Hạ Long được phép nuôi trồng thủy hải sản phục vụ du khách tham quan với quy trình kiểm soát cực kỳ chặt chẽ. Đây từng là làng chài đẹp nổi tiếng toàn cầu. Ảnh: Nguyễn Hùng