Vì sao Bộ Công an đề xuất giảm thời hạn giấy phép lái xe?

Dự thảo đề xuất thời hạn giấy phép lái xe được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến. Ảnh: CTV.
Dự thảo đề xuất thời hạn giấy phép lái xe được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến. Ảnh: CTV.
Dự thảo đề xuất thời hạn giấy phép lái xe được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến. Ảnh: CTV.
Lên top