Vì sao bảo tàng Bạc Liêu lại được hóa giá thành siêu thị?

Hai trong ba nón lá được lấy làm bảo tàng tổng hợp Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Hai trong ba nón lá được lấy làm bảo tàng tổng hợp Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Hai trong ba nón lá được lấy làm bảo tàng tổng hợp Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Lên top