Vì sao Bạc Liêu thay đổi biện pháp giãn cách chỉ sau 3 giờ nới lỏng?

Trụ sở F88 Bạc Liêu bị phong tỏa vì liên quan đến nhiều ca bệnh dẫn đến tỉnh Bạc Liêu quay lại giãn cách theo Chỉ thị 16 sau 3 giờ nới lỏng. Ảnh: Nhật Hồ
Trụ sở F88 Bạc Liêu bị phong tỏa vì liên quan đến nhiều ca bệnh dẫn đến tỉnh Bạc Liêu quay lại giãn cách theo Chỉ thị 16 sau 3 giờ nới lỏng. Ảnh: Nhật Hồ
Trụ sở F88 Bạc Liêu bị phong tỏa vì liên quan đến nhiều ca bệnh dẫn đến tỉnh Bạc Liêu quay lại giãn cách theo Chỉ thị 16 sau 3 giờ nới lỏng. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top