Vi phạm về trật tự xây dựng tại Hà Nội: Vi phạm nhiều, xử lý ít

Việc xử lý vi phạm tại nhà 8B Lê Trực, Hà Nội khá chậm. Ảnh: P.V
Việc xử lý vi phạm tại nhà 8B Lê Trực, Hà Nội khá chậm. Ảnh: P.V
Việc xử lý vi phạm tại nhà 8B Lê Trực, Hà Nội khá chậm. Ảnh: P.V
Lên top