Vi phạm về môi trường tăng mạnh ở Long An

Một cụm công nghiệp làm tốt công tác bảo vệ môi trường ở Long An. Ảnh: K.Q
Một cụm công nghiệp làm tốt công tác bảo vệ môi trường ở Long An. Ảnh: K.Q
Một cụm công nghiệp làm tốt công tác bảo vệ môi trường ở Long An. Ảnh: K.Q
Lên top