Vi phạm về môi trường, đề nghị phạt Cty Ximăng Sông Lam 110 triệu đồng

Nhà máy xi măng Sông Lam tại xã Bài Sơn-huyện Đô Lương-Nghệ An. Ảnh: QĐ
Nhà máy xi măng Sông Lam tại xã Bài Sơn-huyện Đô Lương-Nghệ An. Ảnh: QĐ
Nhà máy xi măng Sông Lam tại xã Bài Sơn-huyện Đô Lương-Nghệ An. Ảnh: QĐ
Lên top