Vi phạm quy định phòng dịch, Giám đốc Hacinco bị cách chức

Ông Nguyễn Văn Thanh đã vi phạm nghiêm trọng quy định phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Báo điện tử Đảng cộng sản.
Ông Nguyễn Văn Thanh đã vi phạm nghiêm trọng quy định phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Báo điện tử Đảng cộng sản.
Ông Nguyễn Văn Thanh đã vi phạm nghiêm trọng quy định phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Báo điện tử Đảng cộng sản.
Lên top