Vi phạm quy định phòng dịch, 6 người bị xử phạt gần 30 triệu đồng

Lên top