Vi phạm quy định phòng dịch, 3 cá nhân bị phạt hàng chục triệu đồng

Các trường hợp vi phạm các quy định phòng dịch COVID-19 đã được cơ quan chức năng xử phạt nghiêm tránh hiện tượng xấu tái diễn. Ảnh: CTT Lai Châu.
Các trường hợp vi phạm các quy định phòng dịch COVID-19 đã được cơ quan chức năng xử phạt nghiêm tránh hiện tượng xấu tái diễn. Ảnh: CTT Lai Châu.
Các trường hợp vi phạm các quy định phòng dịch COVID-19 đã được cơ quan chức năng xử phạt nghiêm tránh hiện tượng xấu tái diễn. Ảnh: CTT Lai Châu.
Lên top