Vi phạm nồng độ cồn, Cảnh sát giao thông xử lý hơn 1500 “ma men”

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn với các lái xe. Ảnh T.Vương
Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn với các lái xe. Ảnh T.Vương
Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn với các lái xe. Ảnh T.Vương
Lên top