Vi phạm nghiêm trọng, Chủ tịch xã bị đề nghị cách chức

Kết luận của UBKT Huyện ủy Can Lộc về vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trường Lộc, trong đó có vi phạm nghiêm trọng của Chủ tịch UBND xã
Kết luận của UBKT Huyện ủy Can Lộc về vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trường Lộc, trong đó có vi phạm nghiêm trọng của Chủ tịch UBND xã