Vi phạm điện mặt trời ở Tây Nguyên: Khó xử lý trách nhiệm

Một dự án điện mặt trời quy mô lớn ở tỉnh Gia Lai. Ảnh T.Tuấn
Một dự án điện mặt trời quy mô lớn ở tỉnh Gia Lai. Ảnh T.Tuấn
Một dự án điện mặt trời quy mô lớn ở tỉnh Gia Lai. Ảnh T.Tuấn
Lên top