Vì đâu thu hồi bằng tốt nghiệp của 125 học viên?

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, đơn vị xảy ra sự cố phải thu hồi bằng tốt nghiệp của 125 học viên đào tạo liên thông. Ảnh: Trần Tuấn.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, đơn vị xảy ra sự cố phải thu hồi bằng tốt nghiệp của 125 học viên đào tạo liên thông. Ảnh: Trần Tuấn.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, đơn vị xảy ra sự cố phải thu hồi bằng tốt nghiệp của 125 học viên đào tạo liên thông. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top