Vị Đại đức mang Tết đến cho 1.900 hộ nghèo

Giúp bà con nghèo đón Tết. Ảnh: T.L
Giúp bà con nghèo đón Tết. Ảnh: T.L
Giúp bà con nghèo đón Tết. Ảnh: T.L
Lên top