Vệt thấm bất thường ở hồ Tuyền Lâm: Kiến nghị hạn chế xe cộ qua lại

Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt, Lâm Đồng đang xả lũ thì xuất hiện vệt thấm bất thường. Ảnh: Nhiệt Băng
Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt, Lâm Đồng đang xả lũ thì xuất hiện vệt thấm bất thường. Ảnh: Nhiệt Băng
Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt, Lâm Đồng đang xả lũ thì xuất hiện vệt thấm bất thường. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top