“Vênh” tiêu chuẩn, đường sắt Cát Linh - Hà Đông có an toàn?

Đoàn tàu dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Đ.T
Đoàn tàu dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Đ.T
Đoàn tàu dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Đ.T
Lên top