Vẽ xuân trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc

Nhóm SV Đại học Hải Phòng vẽ tranh trên âu cảng Bạch Long Vĩ.
Nhóm SV Đại học Hải Phòng vẽ tranh trên âu cảng Bạch Long Vĩ.
Nhóm SV Đại học Hải Phòng vẽ tranh trên âu cảng Bạch Long Vĩ.
Lên top