Về việc cấp sổ đỏ Tòa dinh thự họ Vương, Hà Giang báo cáo gì với Thủ tướng?

Hà Giang đã thu hồi sổ đỏ Tòa dinh thự họ Vương cấp cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn. Ảnh: T.H
Hà Giang đã thu hồi sổ đỏ Tòa dinh thự họ Vương cấp cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn. Ảnh: T.H
Hà Giang đã thu hồi sổ đỏ Tòa dinh thự họ Vương cấp cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn. Ảnh: T.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top