Vệ tinh "made by Việt Nam" gửi về những bức ảnh thử nghiệm đầu tiên

Lên top