Về Tiền Giang nghe bà con kể chuyện cây cầu mới

Cây cầu sắt cũ kĩ đã xuống cấp, đi lại vô cùng khó khăn. Ảnh: Tiền Giang
Cây cầu sắt cũ kĩ đã xuống cấp, đi lại vô cùng khó khăn. Ảnh: Tiền Giang
Cây cầu sắt cũ kĩ đã xuống cấp, đi lại vô cùng khó khăn. Ảnh: Tiền Giang
Lên top