Về thăm quê Nguyễn Thái Bình 48 năm sau ngày người anh hùng hi sinh

Nguyễn Thái Bình là biểu tượng của thanh niên, sinh viên miền Nam chống cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại việt Nam. Ảnh: T.L
Nguyễn Thái Bình là biểu tượng của thanh niên, sinh viên miền Nam chống cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại việt Nam. Ảnh: T.L
Nguyễn Thái Bình là biểu tượng của thanh niên, sinh viên miền Nam chống cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại việt Nam. Ảnh: T.L
Lên top