Về thảm hoạ cá chết ở các tỉnh miền Trung: Sốt ruột sau phiên họp

Ông Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ TNMT.
Ông Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ TNMT.
Ông Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ TNMT.
Lên top