Vé số Tiền Giang tạm dừng trong tỉnh nhưng vẫn bán ngoài tỉnh

Dịch bệnh COVID-19 xuất hiện ở Tiền Giang làm ảnh hưởng nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ảnh: C.T
Dịch bệnh COVID-19 xuất hiện ở Tiền Giang làm ảnh hưởng nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ảnh: C.T
Dịch bệnh COVID-19 xuất hiện ở Tiền Giang làm ảnh hưởng nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ảnh: C.T
Lên top