Về quê đại thi hào Nguyễn Du xem vẽ Truyện Kiều tại xóm nông thôn mới

Dưới cầu nước chảy trong veo. Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha. Ảnh: QĐ
Dưới cầu nước chảy trong veo. Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha. Ảnh: QĐ
Dưới cầu nước chảy trong veo. Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha. Ảnh: QĐ
Lên top