Về Quảng Ninh không ngắm Hạ Long

Vẻ đẹp đình Trà Cổ - gợi hứng cho Nguyễn Cường viết bài hát “Mái đình làng biển”.
Vẻ đẹp đình Trà Cổ - gợi hứng cho Nguyễn Cường viết bài hát “Mái đình làng biển”.
Vẻ đẹp đình Trà Cổ - gợi hứng cho Nguyễn Cường viết bài hát “Mái đình làng biển”.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top