Về nước không khai báo, nam thanh niên bị xử phạt 5 triệu đồng

Mọi người dân cần khai báo y tế trung thực để không bị xử phạt. Ảnh: BLC.
Mọi người dân cần khai báo y tế trung thực để không bị xử phạt. Ảnh: BLC.
Mọi người dân cần khai báo y tế trung thực để không bị xử phạt. Ảnh: BLC.
Lên top